Steun ons

Het Beeldenhuis Zoersel kan uw steun steeds gebruiken om haar werking verder te zetten.

Alle bijdragen zijn welkom op rekeningnummer IBAN BE23 0015 7277 6891 op naam van vzw Van Esbroeck-Coppens, Gagelhoflaan 40, 2980 Zoersel (Belgium).